จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม สู่ระดับสูงสุดในรอบ 41 ปี ราคาอาหาร การขนส่ง และพลังงานยังคงสร้างแรงกดดันต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนตุลาคมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากไฟฟ้า ก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.4% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) กล่าวว่าสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ รัฐบาลและธนาคารกลางพยายามใช้นโยบายการคลังและการเงินอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

Leave a Reply