เศรษฐกิจของฮ่องกงหดตัว 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 โดยได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและการค้าที่ซบเซา โดยเป็นการหดตัว 3 ไตรมาสติดต่อกัน

เศรษฐกิจของฮ่องกงยังคงหดตัวหลังจากหดตัว 1.3% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 22 นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ปรับลดประมาณการการเติบโตทั้งปีสำหรับปี 2565 เป็นลบ 3.2% จากการคาดการณ์ครั้งก่อน

Leave a Reply