ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 7,000 เป็น 225,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานรายงาน

จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอผลประโยชน์การว่างงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.493 ล้านคน เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 1.475 ล้านคน

Leave a Reply