จากข้อมูลของสำนักงานสถิติของอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 5.72% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2565 ซึ่งดีกว่าในไตรมาสที่สองซึ่งเติบโต 5.44% ทุกไตรมาส GDP ของอินโดนีเซียเติบโตที่ 1.81% ในไตรมาสที่สาม

เศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น

ในไตรมาสที่สามของปีนี้ การเกินดุลการค้าของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 14.92 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น ถ่านหินและน้ำมันปาล์มดิบ

ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจขยายตัวเมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สามเช่นกัน ยกเว้นภาคการดูแลสุขภาพ

ธนาคารกลางของอินโดนีเซียคาดการณ์การเติบโตของ GDP จะอยู่ระหว่าง 4.5% ถึง 5.3% ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 3.69% ในปี 2564 หลังจากที่ลดลง 2.07% ในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโควิด 19

Leave a Reply