กระทรวงพาณิชย์ของไทยกล่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 108.06 ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 5.98% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.33% จากเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) เพิ่มขึ้น 6.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ 103.78 ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 3.17% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 0.05% จากเดือนกันยายน ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานโดยเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้จึงเพิ่มขึ้น 2.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“อัตราเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 5.98% ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน และอัตราเงินเฟ้อในช่วงสองเดือนที่เหลือของปีนี้ (พ.ย.-ธ.ค.) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มชะลอตัว” กระทรวงพาณิชย์กล่าว

Leave a Reply