สำนักงานสถิติแห่งสหพันธรัฐรายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน แม้ว่าอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากจะชะลอตัวและปัญหาคอขวดในภาคการขนส่ง

ตามรายงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน

ในทางตรงกันข้าม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคพลังงานลดลง 0.9% ในเดือนกันยายน

สำหรับเดือนสิงหาคม สำนักงานสถิติแห่งสหพันธรัฐได้ปรับปรุงการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ลดลง 1.2% จาก 0.8% ก่อนหน้านี้

Leave a Reply