ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอยู่ที่ 47.8 ในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 49.6 ในเดือนกันยายน โดยองค์ประกอบทั้งหมดถูกลดระดับลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนยังคงสูงและคำสั่งซื้อลดลงต่ำกว่า 50 เป็นครั้งแรกในรอบเก้าเดือน

ความเชื่อมั่นภาคการผลิตลดลงต่ำกว่าระดับก่อนโควิด-19 เป็นครั้งแรกในปีนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจที่ลดลงเกือบทุกภาคส่วน นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและกลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งความเชื่อมั่นในคำสั่งซื้อและต้นทุนลดลงอย่างมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงในหลายประเทศทั่วโลก กำลังซื้อจึงถูกกดดันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Leave a Reply