ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจเผชิญกับราคาธัญพืชและเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้น หลังจากที่รัสเซียประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมในการส่งออกธัญพืชของยูเครนภายใต้โครงการ Black Sea Grains Initiative ที่นำโดย UN อีกต่อไป

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัสเซียระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงการส่งออกธัญพืชกับยูเครนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากความปลอดภัยของเรือพลเรือนที่แล่นตามข้อตกลง หลังจากการโจมตีกองเรือรัสเซียในทะเลดำไม่สามารถรับประกันได้ รัสเซียสันนิษฐานว่าฝ่ายยูเครนเป็นผู้รับผิดชอบ

RSIS สำนักคิดในสิงคโปร์กล่าวว่าการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียและในหลายประเทศในเอเชีย และธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองมีความจำเป็นสำหรับการผลิตเนื้อวัว เนื้อหมู สัตว์ปีก และปลาในปศุสัตว์

ผู้ส่งออกรายใหญ่ในทะเลดำ รัสเซียและยูเครนมีสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีประมาณหนึ่งในสามของโลก การส่งออกข้าวโพดประมาณ 15% ของโลก และการส่งออกถั่วเหลืองประมาณ 2.1% ของโลก

นอกจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแล้ว ผู้บริโภคชาวเอเชียอาจต้องเผชิญกับราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์ด้วย

Leave a Reply