รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้ครัวเรือนและธุรกิจทั่วประเทศประหยัดไฟฟ้าในฤดูหนาวนี้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลขอให้ครัวเรือนและภาคธุรกิจประหยัดพลังงานไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดแคลนพลังงาน

เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ครัวเรือนและภาคธุรกิจต่าง ๆ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในฤดูหนาว มาตรการล่าสุดจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566 เนื่องจากอุปทานก๊าซธรรมชาติเหลวที่ไม่แน่นอนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

คาดว่าญี่ปุ่นจะคงอัตราการผลิตไฟฟ้าสำรองไว้ที่ 3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเพื่อให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพสำหรับฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องการให้แน่ใจว่าจะมีพลังงานเพียงพอที่จะให้ความร้อนแก่บ้านและธุรกิจในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าขัดข้อง

รัฐบาลยังวางแผนที่จะให้รางวัลแก่ครัวเรือนที่ลดการใช้ไฟฟ้ารายเดือนลงอย่างน้อย 3% จากปีที่แล้วด้วยคะแนนจากการประสานงานกับระบบคะแนนสะสมของสาธารณูปโภค

Leave a Reply