สถิติสวีเดนได้เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสวีเดนขยายตัวในไตรมาสที่สามของปี 2565 แม้จะมีแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและสงครามยูเครน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสวีเดน (GDP) เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส และ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Swedbank กล่าวว่า “เราคาดว่าการเติบโตของ GDP จะชะลอตัวลงในอนาคต เนื่องจากทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจระมัดระวัง ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลง เราคาดว่า GDP ของสวีเดนจะลดลงประมาณ 1% ในปี 2566”

Leave a Reply