ธนาคารกลางของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (27 ต.ค.) ว่าเศรษฐกิจยูเครนจะหดตัวเกือบ 32% ในปีนี้และอัตราเงินเฟ้อจะสูงถึง 30% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซีย

ตามรายงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของยูเครน (GDP) ของยูเครนจะเติบโต 4-5% ต่อปีในปี 2566 และ 2567 เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดลงและอุปสงค์เพิ่มขึ้น

อัตราเงินเฟ้อของยูเครนซึ่งปัจจุบันใกล้เคียงกับ 25% คาดว่าจะลดลงเหลือ 21% ในปีหน้าและต่ำกว่า 10% ในปี 2567 ในขณะที่หนี้ต่างประเทศจะยังคงเป็นแหล่งเงินทุนหลักเพื่อรองรับงบประมาณ การขาดดุลงบประมาณคาดว่าจะค่อยๆ ลดลงจาก 25% ของ GDP ในปี 2565 เป็น 12% ของ GDP ในปี 2567

Leave a Reply