ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ได้คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ซึ่งตรงกันข้ามกับธนาคารกลางอื่นๆ ทั่วโลกซึ่งกำลังดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ในการประชุมสองวันที่สิ้นสุดในวันนี้ (28 ตุลาคม) คณะกรรมการ BOJ ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ -0.1% และซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นตามจำนวนที่กำหนดในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตั้งเป้าคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ 0%

BOJ ได้ตัดสินใจที่จะคงไว้ซึ่งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเมื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุม BOJ ได้เพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2565 เป็น 2.9% จาก 2.3% ก่อนหน้านี้ และลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2565 เป็น 2.0% จาก 2.4%

Leave a Reply