กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 1.00376 ล้านล้านหยวนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีที่แล้ว

ตามรายงาน มูลค่าเงินดอลลาร์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 155 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรก

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคบริการมีจำนวน 741 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี อุตสาหกรรมไฮเทคเพิ่มขึ้น 32.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี มูลค่าการลงทุนในการผลิตไฮเทคเพิ่มขึ้น 48.6% ในขณะที่ภาคบริการไฮเทคเพิ่มขึ้น 27.9%

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากเยอรมนีเพิ่มขึ้น 114.3% ในช่วงเก้าเดือนแรก จากสาธารณรัฐเกาหลี 90.7% จากญี่ปุ่น 39.5% และจากสหราชอาณาจักร 22.3%

ในขณะเดียวกัน มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคกลางของจีนเพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี รองลงมาคือภาคตะวันตก 33 เปอร์เซ็นต์ และภาคตะวันออก 13.3 เปอร์เซ็นต์

Leave a Reply