จากข้อมูลของสมาคมธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งสหรัฐอเมริกา (MBA) อัตราการจำนองเฉลี่ยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเหนือ 7% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2544

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการจำนองอัตราคงที่ 30 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 7.16% ในสัปดาห์ที่แล้วจาก 6.94% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

อัตราการจำนองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับอัตราการจำนอง ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

Leave a Reply