สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งเยอรมนี (Ifo) รายงานว่าดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจลดลงเหลือ 84.3 ในเดือนตุลาคมจาก 84.4 ในเดือนกันยายน

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความคาดหวังทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น 75.6 จาก 75.3 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

การสำรวจของ Ifo อ้างอิงจากการสำรวจของบริษัทต่างๆ ในภาคการผลิต การก่อสร้าง การขายส่งและการขายปลีก และภาคบริการ ซึ่งดำเนินการทุกเดือนในสถานที่ประมาณ 9,000 แห่ง

Leave a Reply