ข้อมูลอย่างเป็นทางการของสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 5.3% ในเดือนกันยายน สาเหตุหลักมาจากราคาอาหาร บริการ การขายปลีก และสินค้าอื่นๆ ที่สูงขึ้น

เพิ่มขึ้นจาก 5.1% ในเดือนสิงหาคมเมื่ออัตราเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี

ครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์รายงานอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีคือในเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ 5.5%

ดัชนีราคาผู้บริโภค กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 7.5% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม

Leave a Reply