ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะเวลา 1 ปี (LPR) ไว้ที่ 3.65% และอัตราดอกเบี้ย LPR 5 ปีที่ 4.30% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ การรักษาอัตรา LPR ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าทางการจีนไม่ต้องการเพิ่มมาตรการกระตุ้นทางการเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายที่แตกต่างจากประเทศหลักอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง

อัตรา LPR หนึ่งปีของจีนเป็นตัววัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชน อัตรา LPR 5 ปีเป็นตัววัดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยครัวเรือน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง

ธนาคารกลางของจีนได้ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ย LPR ทั้งสองประเภทไว้ไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะเวลา 1 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.75% ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม

Leave a Reply