จีนได้ขอให้ผู้นำเข้าก๊าซของรัฐระงับการขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับลูกค้าในยุโรปและเอเชีย เพื่อให้แน่ใจว่าจีนมีก๊าซธรรมชาติเพียงพอในฤดูหนาวนี้

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) ได้เรียกร้องให้ PetroChina Co, Sinopec และ China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) สำรองเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศในฤดูหนาวนี้

บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทางการจีนกล่าวว่าจีนจะเพิ่มการผลิตพลังงานในประเทศอย่างมากและขยายการสำรองวัตถุดิบหลัก เพื่อเสริมสร้างนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานมีเสถียรภาพและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ

Leave a Reply