กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศว่ายอดค้าปลีกทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น 0.0% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม

ยอดขายปลีกหลักไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม

ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์และก๊าซเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม

Leave a Reply