สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) รายงานว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.5% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เทียบกับ 3.8% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรยังคงตึงตัว

อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น 5.4% ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม สูงกว่าช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.2%

ตามข้อมูลของ ONS จำนวนงานในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 69,000 ในเดือนกันยายน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 29.7 ล้าน

Leave a Reply