The Economist Intelligence Unit (EIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจกล่าวว่าค่าเงินในเอเชียมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอีกไตรมาสหนึ่งหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

EIU คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และมีแนวโน้มว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ EIU คาดไว้

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 15% ตั้งแต่ต้นปี 2565

ในมุมมองของ EIU ความเสี่ยงของการเกิดซ้ำของวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 1997 ในเอเชียนั้นต่ำ เนื่องจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศในเอเชียนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าในปี 1997

Leave a Reply