สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ (PSA) กล่าวว่าอัตราการว่างงานในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 5.3% ในเดือนสิงหาคมจาก 5.2% ในเดือนกรกฎาคม

ตามรายงาน ชาวฟิลิปปินส์ 2.68 ล้านคนตกงานในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 2.60 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ต่ำกว่า 3.9 ล้านในเดือนสิงหาคม 2564

เลขาธิการการวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เน้นว่ารัฐบาลต้องเพิ่มความพยายามในการสร้างงานที่มีคุณภาพเพื่อให้คนงานชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เพียงพอและความยากจนจะลดลงอย่างมาก

Leave a Reply