การสำรวจล่าสุดจากกลุ่มครัวเรือนของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้ผู้คนหาเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการออมเพื่อการเกษียณ บังคับให้ผู้คนลดการเดินทาง และระมัดระวังการใช้จ่าย อัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหมู่ผู้คน

การสำรวจพบว่าประมาณ 65% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันคิดว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเครียดอย่างมาก ผลการสำรวจครั้งนี้สอบถามเรื่องการขึ้นราคาเป็นครั้งแรก

ความเครียดจากราคาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ที่เป็นชาวฮิสแปนิกและผิวสีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เล็กน้อย ในขณะที่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่จบปริญญาในมหาวิทยาลัยจะมีความเครียดน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ

ประมาณ 54% ของผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ต่อปี ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อในปัจจุบันมากกว่า 80% สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 200,000 เหรียญต่อปี ตัวเลขนี้เป็นเพียง 38%

ผลการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและจิตใจของผู้คน หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม

จากการสำรวจพบว่า ประมาณ 35% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูง ขณะที่อีกประมาณ 20% ต้องลดหรือขจัดการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน เช่น ยาหรืออาหารเพื่อจ่ายค่าพลังงาน

Leave a Reply