Bitcoin ถึงจุด 20,000 ดอลลาร์และได้รับประโยชน์จากการลดค่าเงินดอลลาร์

Bitcoin เพิ่มขึ้น 3.14% เมื่อเช้านี้เป็น 20,189.21 ดอลลาร์

ที่มา: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลักในตะกร้าสกุลเงินลดลง 1.5% มาอยู่ที่ 110.0690 ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 3.581%

Bitcoin ยังคงวนเวียนอยู่ที่ระดับ 20,000 ดอลลาร์และไม่สามารถแสดงแนวโน้มขาขึ้นได้เนื่องจากเฟดเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เครื่องมือ FedWatch ของกลุ่ม CME ระบุว่านักลงทุน 58.5% มั่นใจว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นระหว่าง 3.75% ถึง 4.00% ในการประชุม 1-2 พฤศจิกายน

Leave a Reply