จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์ (DOS) ยอดค้าปลีกในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม แต่ในอัตราที่ช้ากว่าในเดือนกรกฎาคม (13.9%)

จากข้อมูลของ DOS การขายปลีกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้างสรรพสินค้า

ยอดค้าปลีกที่ปรับฤดูกาลในสิงคโปร์รายเดือนลดลง 1.3% ในเดือนสิงหาคมจากเดือนก.ค. ซึ่งยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.7%

ยอดค้าปลีกโดยประมาณทั้งหมดในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งการค้าปลีกออนไลน์คิดเป็น 12.5% ​​ลดลงจาก 12.6% ในเดือนกรกฎาคม

DOS ยังรายงานด้วยว่ายอดขายบริการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 40.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม โดยเพิ่มขึ้น 41.9% ในเดือนกรกฎาคม

มูลค่ารวมของยอดขายอาหารและเครื่องดื่มโดยประมาณในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 928 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (651.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดย 25.7% เป็นยอดขายออนไลน์

Leave a Reply