กระทรวงพาณิชย์ของตุรกีระบุว่า การขาดดุลการค้าของตุรกีเพิ่มขึ้น 298% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 10.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าพลังงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขาดดุลการค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกเพิ่มขึ้น 9.2% เป็น 22.62 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 41.5% เป็น 33 พันล้านดอลลาร์

รัฐมนตรีการค้าของตุรกีระบุ การนำเข้าพลังงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของการนำเข้าทั้งหมดในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2565

Leave a Reply