ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอยู่ที่ 49.6 ในเดือนกันยายน ใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคม สะท้อนความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน

ความเชื่อมั่นในการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนลดลงและยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ดัชนีอื่นๆ ค่อนข้างทรงตัว

ดัชนีการผลิตยังคงทรงตัวต่ำกว่าเครื่องหมาย 50 เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีต้นทุนสูงอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ดัชนีนอกภาคการผลิตยังคงสูงกว่าระดับ 50 และค่าเฉลี่ยปี 2562 เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคารและการค้าปลีก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของความเชื่อมั่นอันเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

Leave a Reply