การผลิตในโรงงานของเกาหลีใต้ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนสิงหาคม ขณะที่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศลดลง 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เทียบกับการลดลง 1.3% ในเดือนกรกฎาคม

ผลผลิตภาคบริการเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020

Leave a Reply