ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสินทรัพย์ ความรับผิด และการบริหารการเงิน (ALCO) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กพ.) เตรียมประชุมด่วนพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ

ตัวอย่างเช่น เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำบางประเภทสนับสนุนการออมของประชาชนและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน

คาดว่าจะออกไม่เกิน 300,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2565 การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีผลโดยเร็วที่สุด

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอีก 0.25% หรือจาก 0.75% เป็น 1.00%

ในระหว่างนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ GHB จะยังคงอยู่ในระดับเดิมจนถึงสิ้นปี 2565 เป็นอย่างน้อย

Leave a Reply