กระทรวงคมนาคมประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจีนจะลดค่าธรรมเนียมท่าเรือสำหรับสินค้าลง 20% ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความมั่นคง การไหลของอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่น

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นเสนอค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

Leave a Reply