ตามรายงานของสมาคมธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งสหรัฐอเมริกา (MBA) อัตราการจำนองเฉลี่ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐเพิ่มขึ้นเหนือ 6.5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 และเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีที่แล้ว

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการจำนองอัตราคงที่ 30 ปีเพิ่มขึ้น 0.27% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 6.52% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นสุดวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะถดถอยครั้งใหญ่

อัตราการจำนองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับอัตราการจำนอง ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

Leave a Reply