รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) และกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 99.28 เพิ่มขึ้น 14.52% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนี MPI เฉลี่ยอยู่ที่ 99.81 เพิ่มขึ้น 2.72% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) อยู่ที่ 63.78% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 60.77% ในเดือนกรกฎาคม อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในช่วงแปดเดือนแรกอยู่ที่ 63.43%

Leave a Reply