กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรกลหนักที่มีอายุอย่างน้อย 3 ปี ลดลง 0.2% ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือนกรกฎาคม

คำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าคงทนได้รับผลกระทบจากคำสั่งซื้อที่ลดลงในเดือนสิงหาคม

คำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าคงทน ได้แก่ สินค้าทุนไม่รวมเครื่องบินและอาวุธ เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกรกฎาคม

Leave a Reply