กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ประกาศขยายเวลายกเว้นภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) จนถึงสิ้นปี 2566

คำแถลงดังกล่าวระบุว่านโยบายข้างต้นจะใช้กับการซื้อรถยนต์พลังงานใหม่บางรุ่นในปี 2566 ซึ่งอยู่ในรายชื่ออย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคยานยนต์ด้วยพลังงานใหม่และส่งเสริมการบริโภครถยนต์

ก่อนหน้าการขยายเวลานี้ จีนได้ประกาศขยายเวลานโยบายยกเว้นภาษี 2 ครั้ง ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ส่วนขยายล่าสุดคาดว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีสูงถึง 100 พันล้านหยวน

ภาคยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2565 โดยมีการผลิตรวม 3.97 ล้านคัน และยอดขาย 3.86 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าและ 1.1 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปีตามลำดับระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม

Leave a Reply