ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม

การเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ว่าจะขยายตัว 4.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 4.4% ในเดือนกรกฎาคม

Leave a Reply