รายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ระบุว่าอุปสงค์ในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก การผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 จะช่วยให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโต 6.5% ในปี 2565

Asian Development Outlook 2022 Update ของ ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโต 6.3% ในปี 2566 เนื่องจากทั้งการเงินที่ตึงตัวและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ

ADB คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในฟิลิปปินส์จะสูงถึง 5.3% ในปี 2565 โดยได้แรงหนุนจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นในตลาดโลก

ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรของประเทศคาดว่าจะผลักดันราคาอาหารให้สูงขึ้นภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ADB ยังคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 ไว้ที่ 4.3% เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจะทำให้อัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพและราคาพลังงานมีแนวโน้มลดลง

ผู้อำนวยการเอดีบีประจำฟิลิปปินส์กล่าวว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและการโอนเงินจากฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปีนี้

Leave a Reply