กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า สินค้าคงคลังธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกรกฎาคมจากเดือนก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนมิถุนายน

สินค้าคงคลังธุรกิจเพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม

สินค้าขายปลีกเพิ่มขึ้น 1.2% ในขณะที่สินค้าค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.6%

ยอดขายธุรกิจลดลง 0.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ยังใช้เวลา 1.32 เดือนในการกำจัดสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 1.30 เดือนในเดือนมิถุนายน

การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังทางธุรกิจเป็นเครื่องบ่งชี้ความเชื่อมั่นของภาคส่วนว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Leave a Reply