จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกคาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ อุปสงค์ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง แต่อาจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งภายในปี 2566

ในรายงานประจำเดือน IEA ระบุว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาและการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

IEA ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันในปีนี้ลง 110,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และคงประมาณการการเติบโตในปี 2566 ไว้ที่ 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในปีนี้เกิดจากความต้องการจากประเทศกลุ่ม OECD ที่ร่ำรวย ประเทศนอก OECD โดยเฉพาะจีน จะสนับสนุนการเติบโตในปีหน้า หากจีนผ่อนคลายกฎระเบียบที่ควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19

Leave a Reply