ตามที่รายงานโดยสำนักงานสถิติแห่งสหพันธรัฐ (FSO) ราคาขายส่งของเยอรมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม เนื่องจากราคานมและผลิตภัณฑ์ไขมันสูงขึ้น ราคาขายส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

ตามรายงาน ราคาผลิตภัณฑ์นม ไข่ น้ำมันและไขมันที่บริโภคได้เพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เศษและเศษซากลดลง 5.1% ในขณะที่ราคาแร่ธาตุ โลหะ และผลิตภัณฑ์โลหะกึ่งสำเร็จรูป ลดลง 4.7%

เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาขายส่งของเยอรมนีลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนสิงหาคม โดยลดลง 18.9%

Leave a Reply