สำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการเกินดุลการค้าของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น 5.76 พันล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค. จาก 4.23 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง

การส่งออกของชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 9.2% ในเดือนสิงหาคมจากเดือนก่อนหน้าเป็น 27.9 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกในทุกภาคส่วน ยกเว้นภาคเหมืองแร่ เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกของชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 30% ในเดือนสิงหาคม

การนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม สู่ระดับ 22.15 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เมื่อเทียบเป็นรายปี การนำเข้าเพิ่มขึ้น 33% ในเดือนสิงหาคม

Leave a Reply