สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 90.5 ในเดือนสิงหาคมจาก 89.0 ในเดือนกรกฎาคม นับเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่ปรับตัวดีขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนหลักภายในประเทศ ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่กลับสู่ภาวะปกติหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนถึงความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ารายใหญ่ เช่น สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งกำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงไม่แน่นอน เช่นเดียวกับการขาดแคลนชิปซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์บางประเภทเป็นปัจจัยลบต่อภาคการส่งออกของไทย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์ เหล็กกล้าและอะลูมิเนียม ตลอดจนค่าไฟฟ้าและต้นทุนโลจิสติกส์ทรงตัวในระดับสูง แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนสิงหาคม เช่นเดียวกับการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิต

การคาดการณ์สำหรับสามเดือนข้างหน้าอยู่ที่ 99.5 เพิ่มขึ้นจาก 98.7 ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างช้าๆ

Leave a Reply