จากข้อมูลของคณะกรรมการน้ำมันปาล์มของมาเลเซีย สต็อกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 18.16% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 2.09 ล้านตันในเดือนสิงหาคม

รายงานระบุว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 9.67% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มาอยู่ที่ 1.73 ล้านตันในเดือนสิงหาคม

การส่งออกน้ำมันปาล์มในเดือนสิงหาคมลดลง 1.94% เป็น 1.3 ล้านตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ในเดือนมกราคม-สิงหาคม มาเลเซียส่งออกน้ำมันปาล์ม 9.81 ล้านตัน มูลค่า 5.993 พันล้านริงกิต (13.31 พันล้านดอลลาร์)

Leave a Reply