สำนักงานสถิติลาวระบุว่า อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 30.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 25.6% ในเดือนกรกฎาคม สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น

ราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ไขมัน น้ำมันพืช ผลไม้และผัก เพิ่มขึ้น 30.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี การใช้จ่ายด้านการสื่อสารและการขนส่งเพิ่มขึ้น 51.7% ในขณะที่ค่าที่อยู่อาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าก๊าซเพิ่มขึ้น 20.5%

รัฐบาลลาวย้ำความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม หน่วยงานหลายแห่งได้รับคำสั่งให้เสริมสร้างมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ความเปราะบางทางเศรษฐกิจมหภาค ไปจนถึงการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน และการชำระหนี้

Leave a Reply