สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียระบุว่า ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงเกินคาดในเดือนก.ค. การส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินได้ชะลอตัวหลังจากเพิ่มขึ้นครั้งสุดท้าย

การเกินดุลการค้าสินค้าและบริการของออสเตรเลียอยู่ที่ 8.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (5.66 พันล้านดอลลาร์) ลดลงจากดุลที่เกินดุล 17.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน

การส่งออกลดลง 9.9% เนื่องจากการส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินลดลง 15% และ 17% ตามลำดับ ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องจากชาวออสเตรเลียซื้อรถยนต์และเสื้อผ้ามากขึ้นและเดินทางไปต่างประเทศ

Leave a Reply