สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษได้ประกาศว่าค่าจ้างและเงินเดือนที่แท้จริงลดลงในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ตามรายงาน ค่าจ้างที่แท้จริงซึ่งสะท้อนถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

รายได้ของครัวเรือนถูกกดดันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและค่าอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในอังกฤษอยู่ที่ 9.4% ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะถดถอย

Leave a Reply