สำนักงานสถิติแรงงานระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 6,000 คนเป็น 260,000 คนในสัปดาห์ที่แล้ว

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเกิน 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา

ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอผลประโยชน์การว่างงานเป็นครั้งแรกเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่าของตลาดแรงงานเพราะช่วยขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 254,750

ในขณะเดียวกัน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงยื่นขอผลประโยชน์การว่างงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 48,000 เป็น 1.42 ล้านคน

Leave a Reply