Mintel เผยแพร่รายงานผู้บริโภคในประเทศไทยปี 2565 ฉบับล่าสุด เน้นทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ รายงานยังประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับแบรนด์ที่รวมข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่แบรนด์จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในตลาดที่มีพลวัตในปัจจุบัน

วงศ์ พงศ์สงวน จีรเดชากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยไลฟ์สไตล์ มินเทล กล่าวว่า

“เหตุการณ์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้ทิ้งรอยแผลเป็นและผลกระทบต่อชีวิตเรามากกว่าที่เราคาดไว้ แม้จะมีการแพร่ระบาดที่กำลังเร่งการยอมรับทางดิจิทัลและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ แต่การแพร่ระบาดเป็นอุปสรรคต่อการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคชาวไทย”

“แม้ว่าโรคระบาดจะนำไปสู่ปัญหาทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น หนี้ครัวเรือน การว่างงานที่สูงขึ้น หากมองในแง่ดีจะพบว่าผู้บริโภคชาวไทยหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคสตรีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้อีคอมเมิร์ซและบริการด้านอาหาร”

ผู้บริโภคชาวไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จากการวิจัยล่าสุดของ Mintel พบว่าประมาณ 82% ของผู้บริโภคชาวไทยพยายามทำสิ่งที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบริการซื้อของออนไลน์และจัดส่งได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ปริมาณของเสียที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว ปัจจัยนี้ขัดแย้งกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่ต้องการมีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

หนี้ครัวเรือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ทางการเงินของประชากรไทยแย่ลง สถานการณ์น่าจะแย่ลงเนื่องจากอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นและรายได้ที่ลดลง การวิจัยของ Mintel แสดงให้เห็นว่า 73% ของผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับการจัดหาเหตุฉุกเฉินเป็นอันดับแรก แต่หนี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ คนไทย 52% ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทให้ความสำคัญกับการชำระหนี้

ช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดี

ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยสี่ในห้าหรือประมาณ 81% มีความกังวลเกี่ยวกับอาหาร การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง และการจัดการความเครียด การศึกษาล่าสุดโดย Mintel แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 60% ตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการบริโภคอาหารที่ดีหรือดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แต่การขาดเวลา ความไม่สะดวก และรสนิยมที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็สามารถขัดขวางความตั้งใจของผู้บริโภคในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้

ในฐานะบริษัทวิจัยและสำรวจตลาดชั้นนำของโลก Mintel เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความต้องการของผู้บริโภคและเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลัง

ที่มา: https://thai.mintel.com/resources/

Leave a Reply