กรมศุลกากรของเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้ว่าการส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วง 10 วันแรกของเดือนมีนาคม เนื่องจากความต้องการใช้ชิปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

การส่งออกของเกาหลีใต้มีมูลค่าถึง 18.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 16.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 20.1 พันล้านดอลลาร์ เกาหลีใต้จึงบันทึกการขาดดุลการค้า 1.39 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

แยกตามหมวดหมู่ การส่งออกชิปหน่วยความจำ การส่งออกหลักของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 98.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตยูเครน

การรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานมีสูง เนื่องจากเกาหลีใต้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นส่วนใหญ่

การส่งออกยานยนต์ลดลง 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการส่งออกผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมลดลง 10.9% โดยยานยนต์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7% ของการส่งออกของเกาหลีใต้

การส่งออกไปยังจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 7.2%

Leave a Reply