การสำรวจการเปิดงานและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) ที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐแสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลง 185,000 ในเดือนนี้เป็น 11.263 ล้านคน

กรมแรงงานแก้ไขจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนธันวาคมเป็น 11.448 ล้านจาก 10.925 ล้าน

อัตราตำแหน่งงานว่างอยู่ที่ 7.0% ในเดือนมกราคม ลดลงจาก 7.1% ในเดือนธันวาคม

การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.5 ล้านคน และอัตราการจ้างงานอยู่ที่ 4.3%

จำนวนการลาออกโดยสมัครใจลดลง 151,000 คนเป็น 4.3 ล้านคน ขณะที่อัตราการลาออกโดยสมัครใจลดลงเหลือ 2.8%

ตัวเลข JOLTS เป็นจุดสนใจของ Federal Reserve (Fed) ที่เป็นตัววัดความหนาแน่นในตลาดแรงงาน

Leave a Reply