สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 4 ของปี 21 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 5.4%

การลดลงต่ำกว่าประมาณการของ GDP สำหรับ Q4/21 เกิดขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจได้รับแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นเนื่องจากวิกฤตในยูเครน นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนอุปทานที่ยืดเยื้อยังสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่น

เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส GDP ของญี่ปุ่นขยายตัว 1.1% ในไตรมาสที่สี่

สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นรายงานด้วยว่าการใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสที่สี่ ลดลงจากประมาณการเบื้องต้นที่ 0.4%

การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.9% ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ 1% ในขณะที่การนำเข้าลดลง 0.4% ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 0.3%

Leave a Reply